Tegnestuen

Lassen Landskab er en tegnestue med lang og værdifuld erfaring indenfor planlægning og projektering af landskabsprojekter. Tegnestuen er stiftet i 1998 og ejes i dag af Henriette FIscher Juhl, der har arbejdet på tegnestuen siden 2001.

Tegnestuens medarbejdere er alle uddannede landskabsarkitekter og udgør et fagligt engageret, ansvarsbevidst og kreativt team. Vi er positive og imødekommende og tager imod nye udfordringer med stor glæde.

Vi er inspireret af det nordiske landskab og bygger videre på den nordiske tradition med æstetiske, enkle funktionelle anlæg, med smukke og holdbare materialer. Vi vægter oplevelsesrigdom i materialer og plantevalg højt og glædes ved at skabe projekter med årstidsvariation og stor frodighed. Inspirationen finder vi ofte i stedets karakter, omgivende landskab og bygninger samt fremtidige funktioner, i et tæt samarbejde med bygherre, arkitekter og rugere som en vigtig del af processen.

Vores projekter spænder redt fra friarealer til børnehuse, skoler boligbebyggelser og plejeboliger til idrætsanlæg, historiske anlæg, erhverv og offentlige bygninger. Vores projekter omfatter nybyggeri i såvel som store komplekse renoveringsopgaver. I vores arbejde med at skabe friarealer til børn i alle aldre, har vi god erfaring med at
projektere arealer der motiverer til bevægelse og læring gennem leg - Vi tanker kreativt og I børnehøjde og vælger ikke nødvendigvis standard legeredskaber hver gang.

VI arbejder for bæredygtige løsninger, både med hensyn til miljørigtige materialer, levetider samt materialers genanvendelsesmuligheder i senere cyklus. Med de sidste års kraftige regnskyl står lokal anvendelse af regnvand næsten altid pa programmet. Vi har erfaring med at indarbejde forsinkelsesbassiner og regnvandsbede projekterne, hvor det er muligt. At udnytte regnvandet til leg, læring, udsmykning i vandkunster eller lignende, synes vi er en spændende mulighed.

Gennem mange års erfaring har vi opbygget solide og velafprøvede arbejdsværktøjer, til at håndtere og løse de forskellige problemstillinger og opgaver med en professionel tilgang. Vi går til kendte projekttyper med ny energi. Vi hviler aldrig på laurbærrene, men udfordrer os selv til at blive bedre. Tegnestuens arbejdsområder spænder vidt fra overordnet planlægning og udarbejdelse af helhedsplaner til detailprojektering og tilsyn med endelig udførelse. Vi har positiv erfaring med proceshåndtering og inddragelse af brugere i projektforløbet. Gennem workshops og styregruppemåder involveres brugerne. Her far de mulighed for at bidrage med input, der bearbejdes og bringes videre I projektet. Vi lægger vægt på og tager ansvar for, at hvert projekt lever op til bygherres og brugernes forventninger, inden for de givne økonomiske rammer.

Tegnestuen er en aktiv partner i totalrådgiverteams, totalenterprise teams, samt som faglig rådgiver. Vi ser frem til nye opgaver med nye som gamle samarejdspartnere.